Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Masterprogrammet i offentlig förvaltning 120 hp

Masterprogrammet i offentlig förvaltning leder fram till politicies masterexamen (pol master-examen) och omfattar 120 högskolepoäng motsvarande två års heltidsstudier.

Vi har antagning både höst- och vårtermin varje år!

Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning på kandidatnivå inom samhällsvetenskap. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot utredning, ekonomi eller organisering och ledning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer (både nationella och internationella) med stor kontaktyta mot det offentliga. Masterprogrammet ger dig också en teoretisk fördjupning.

Arbetsområden

Du får analytiska verktyg och fördjupade kunskaper som utgör en god grund för många olika karriärmöjligheter. Självfallet får du även behörighet för vidare studier på forskarnivå. Du får alltså både akademisk och professionell kompetens och är redo för kvalificerade uppdrag som till exempel utredare, utvärderare, ekonom, controller, planeringsledare, chef, verksamhetsutvecklare, revisor, etc. Tidigare studenter från Förvaltningshögskolan jobbar idag i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning, i privata företag och i ideella organisationer. 

Om programmet

Utbildningen bedrivs med modern och varierad pedagogik, föreläsningar varvas med seminarier, gruppövningar och praktikfall. Det förekommer olika examinationsformer såsom skriftliga arbeten i grupp och enskilt, mindre inlämningsuppgifter samt sals- och hemtentamina. Under utbildningen har du möjlighet att studera utomlands en termin och tillgodoräkna dig kurserna i din examen.

Termin 1: Under den första terminen fördjupar du dig i något av de tre temaområden vi erbjuder.

Fördjupningstema Policyanalys
Studieobjektet i policyanalys är offentliga handlingslinjer och program samt de processer i vilka dessa formuleras och genomförs. Du fördjupar dig i centrala delar av policyanalysen; implementering, utvärdering och politiska styrmedel. Dessa tre delar innefattar viktiga aspekter av hur offentlig politik styrs, genomförs, organiseras och följs upp.En fördjupad kunskap på området ger dig förmågan att arbeta med kvalificerat utredningsarbete i den gemensamma sektorn.

Fördjupningstema Ledning och styrning
Det handlar om processer, strukturer och roller i och kring den offentliga förvaltningens organisationer. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering, ledarskap och medarbetarskap. Mellanchefer och första linjens chefer förväntas ofta initiera, driva och utvärdera organisatorisk förändring. Utbildningen rustar dig för den rollen. Den ger dig också analysverktyg för att problematisera idealbilden av en stegvis och cirkulär förändringsprocess bestående av beslut, implementering, resultat och utvärdering. Under termin ett läser du två kurser. Utgångspunkten i kursen Organisation och omvärld är organisationers interaktion med sin omvärld. Kursen Ledarskap inom offentliga organistioner handlar om offentliga organisationers särart i förhållande till andra slags organisationer. Du studerar ledar-, chefs-, och medarbetarroller och hur dessa sinsemellan samspelar. Kursen behandlar också förändring och stabilitet samt hållbar utveckling med utgångspunkt i ledarskapets betydelse för offentliga organisationers utveckling och deras anpassning till sociala behov. 

Fördjupningstema Redovisning och revision
Målet med utbildningen är att studenterna ska kunna producera och kommunicera lärdomar om redovisning och ekonomistyrning och därmed bli rustade för kvalificerade ekonom- och controlleruppgifter i stat, kommun och landsting samt utredande och granskande funktioner inom konsultation och revision. Redovisning och revision är ett kunskapsfält inom offentlig förvaltning med både teoretiska och praktiska dimensioner. Studieobjektet är offentliga organisationers redovisning, ekonomistyrning och revision. Redovisningens respektive ekonomistyrningens begränsningar och möjligheter studeras i relation till resursfördelningsbeslut och uppföljningen av dessa beslut i den offentliga sektorn.

Termin 2: Under den andra terminen fördjupar du dig i metod samt valbara kurser vid Förvaltningshögskolan. Det ger dig möjlighet att skapa en egen profil med unika kunskaper baserat på ditt intresse.

Termin 3: Under den tredje terminen kan du välja mellan att göra praktik eller läsa valfria kurser. Du får möjlighet att praktisera på spännande arbetsplatser inom exempelvis Regeringskansliet, ambassader utomlands och på arbetsplatser i Göteborgsområdet. Det finns också möjlighet att förlägga delar av studietiden utomlands för den som önskar.

Termin 4: Den fjärde och sista terminen ägnas åt ett examensarbete i form av en uppsats. Du får här möjligheten att använda de färdigheter som du fått under utbildningen för att skriva en uppsats. Tillsammans med handledare får du fördjupa dig på ett vetenskaplig område som passar dig. Du kan också göra din uppsats utomlands inom ramen Minor Field Studies, MFS.

Mer information

Läs mer programmets utformning och innehåll på kursöversikt på denna webbplats. För mer information om enskilda kursers innehåll, schema eller litteraturlistor kan du läsa de öppna sidorna i Göteborgs universitets lärplattform Canvas

Förkunskapskrav

För inriktning Policyanalys samt Ledning och styrning krävs:

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A.

För inriktning Redovisning och revision krävs, utöver ovanstående, att kandidatexamen innehåller minst 60 hp i något av ämnena företagsekonomi, förvaltningsekonomi, hälso- och sjukvårdsadministration, nationalekonomi, offentlig förvalting eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp. 

Anmälan/antagning

Sista anmälningsdag: Normalt gäller 15 april inför höstterminen och 15 oktober inför vårterminen.

Anmälan görs på www.antagning.se

Du som väljer att ta en magisterexamen efter två terminers studier läser programmets obligatoriska kurser samt skriver ett kortare examensarbete.

Kontaktpersoner

Studieadministration
Lena Bandgren
Annika Johansson
studieadmin@spa.gu.se

Studievägledning
Kristina Ahlström
studievagledning@spa.gu.se

 

Till lärplattformen Canvas

Logga in i Canvas

Logga in i lärplattformen Canvas med ditt studentkonto

Utvärdering av ämnet offentlig förvaltning

Högskoleverkets utvärdering av ämnet offentlig förvaltning

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2019-06-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?