Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildningens kvalitet

Högskoleverket bedömer regelbundet kvaliteten i svensk högre utbildning. Det system för utvärdering som tillämpas 2011-2014 innebär att alla utbildningar bedöms utifrån hur väl studenternas faktiska studieresultat, så som det kommer till uttryck i deras uppsatsarbeten, når kraven i högskolelagen och högskoleförordningens examensbeskrivningar som innefattar fem målområden. Tre omdömen ges: mycket hög måluppfyllelse, hög måluppfyllelse och bristande måluppfyllelse.

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Programmet får det samlade omdömet hög kvalitet. Enligt bedömningen visar uppsatserna mycket hög måluppfyllelse för ett av de fem målen, nämligen förmågan att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Drygt hälften av uppsatserna anses till och med berömvärda i detta avseende. I övriga fyra avseenden får uppsatserna omdömet hög måluppfyllelse.

Magisterprogrammet i offentlig förvaltning

Enligt den samlade bedömningen för magisterprogrammet visar uppsatserna på hög kvalitet för alla fem målen. För tre av målen skriver bedömarna att flera av uppsatserna håller en mycket hög kvalitet. Det gäller t.ex. målet att visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. För övriga två mål sägs att endast ett fåtal uppsatser uppvisar brister medan en betydande andel har en mycket hög måluppfyllelse. Detta till trots får magisterprogrammet det samlade omdömet hög kvalitet.

Masterprogrammet i offentlig förvaltning

Även masterprogrammet får det samlade omdömet hög kvalitet. Enligt bedömningen visar uppsatserna på mycket hög måluppfyllelse för två av de fem målen, nämligen kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen och förmåga att göra bedömningar inom huvudområdet med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Beträffande det sista skriver bedömarna så här:

”En betydande andel är mycket bra i detta avseende. Studenterna besitter förmågan att sätta upp en relevant referensram som används konsekvent i analysen…Uppsatserna utgör också sammanhållna analytiska helheter med logisk uppbyggnad.”

-----------------------------------------------------------------------

I rapporten Masterstudent – SOM 2011 (som omfattar alla institutioner vid samhällsvetenskapliga fakulteten) kan följande noteras:

• 73% av Förvaltningshögskolans studenter bedömer kravnivån på avancerad nivå mycket högre eller något högre i jämförelse med tidigare studier på grundnivå. Det är högre än genomsnittet för fakulteten (68%), Globala studier (68%), Statsvetenskap (71%), JMG (58%) och Socialt arbete (49%), men lägre än Sociologiska institutionen (74%) och Psykologiska institutionen (78%).

• När studenterna fick gradera sin nöjdhet med utbildningens innehåll gavs alla de undersökta utbildningarna goda betyg på de flesta aspekter (självständigt lösa problem, tillämpa kunskaper från huvudämne, tänka kritiskt, identifiera och analysera etiska problem, arbeta i team och samarbeta med andra). Förvaltningshögskolans studenter är de mest nöjda (92%) när det gäller att självständigt kunna lösa problem, medan resultatet för övriga aspekter ligger i linje med fakultetens genomsnitt.

• 76% av Förvaltningshögskolan studenter anser att de har mycket goda eller ganska goda möjligheter att få ett arbete som huvudsakligen överensstämmer med utbildningen. Högre tankar om framtida arbete har bara studenterna vid Institutionerna för socialt arbete (92%), medan studenterna vid övriga samhällsvetenskapliga institutioner har lägre: Globala studier (54%), JMG (38%), Psykologiska institutionen (44%), Sociologiska institutionen (72%), Statsvetenskap (66%).

 

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2012-06-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?