Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lunchseminarium

Två gånger per termin anordnar Förvaltningshögskolan lunchseminarium. Här kan du se vilka som planeras samt se inspelningar från tidigare seminarier.


Kommande lunchseminarier:

 Folder lunchseminarium 2020

 

Maj 2020

När idéer får liv – Om intraprenad i tre kommuner
Julia Carlsson
Högskolan i Borås (tidigare vid Förvaltningshögskolan)

Idéer om ledning, styrning och organisering kommer och går på ungefär samma sätt som en modefluga. Jakten på det bästa sättet att leda, styra och organisera offentliga verksamheter pågår ständigt, och olika idéer anammas i olika tid.

Med utgångspunkt i sin avhandling från Förvaltningshögskolan visar Julia Carlsson att det att vissa idéer blir framgångsrika och andra inte har att göra med hur de tolkas på den plats de introduceras.

Detta föredrag är dessvärre inställt!

 

  


 

Oktober 2020

Sociala investeringar – från idé till praktik
Christian Lagström

Många svenska kommuner och regioner arbetar med sociala investeringar, och satsar särskilt avsatta skattemedel på förebyggande välfärdsinsatser med målet att effektivisera offentlig resursanvändning och förbättra livskvaliteten hos medborgarna. Ofta är kraven långtgående på genomförande och utvärderingsbarhet, vilket kan leda till en rad utmaningar när idén om sociala investeringar ska omsättas till praktik.

Cristian Lagström, doktorand vid Förvaltningshögskolan, berättar om en fallstudie med fokus på införandet av sociala investeringar i en svensk region. Frågor som tas upp är hur organisatorisk komplexitet hanteras i praktiken, vilken roll ekonomiska kalkyler spelar och sociala investeringars koppling till NPM.

 


November 2020

Styra (med) offentlig upphandling
Emma Ek Österberg

Upphandling spelar en allt viktigare roll i offentliga organisationer och samhällsutvecklingen i stort. Men hur kan upphandling användas mer proaktivt som verktyg för styrning? Vad betyder en sådan förändring för upphandlingsverksamheten och för möjligheten att förverkliga politik?

Emma Ek Österberg, docent på Förvaltningshögskolan, föreläser om sin forskning om upphandling i olika sektorer och den förvaltningspolitiska utvecklingen. 

Tidigare lunchseminarier:

 

Januari 2020

Vi är ingen ö – Vardagen i kommunal hälso- och sjukvård ur ett medarbetarperspektiv
Rebecka Arman
Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Vad gör den kommunala hälso- och sjukvården, och varför? Det var frågeställningen i en rapport Rebecka Arman, Handelshögskolan GU, genomförde i syfte att ur medarbetarens perspektiv beskriva kommunal hälso- och sjukvård (KHSV).

Seminariet tar sin utgångspunkt rapporten “Vi är ingen ö” som gjordes genom FoU i Väst och Göteborgsregionen, och som visade att KHSV innebär stora fördelar men också utmaningar.

 


 
Tyvärr blev 2019 års sista lunchseminarium inställt.


Oktober 2019

Så påverkar EU vår jämställdhetspolitik
Vanja Carlsson

EU:s regionalpolitik är ett område inom vilket EU:s jämställdhetspolitik primärt formuleras. Det betyder att jämställdhetspolitiken i stor utsträckning relateras till och får sin innehållsliga betydelse genom frågor om arbetsmarknad och regional utveckling.

Genom att utgå från EU:s regionalpolitik och den europeiska socialfonden (ESF) kommer seminariet att behandla om, och i så fall hur, EU påverkar jämställdhetspolitiken på nationell, regional och lokal nivå i medlemsstaterna.


21 mars 2019

Nudging – Ett styrmedel i tiden
Stig Montin

Vägbulor och organdonation, vad har det gemensamt? Seminariet handlar om ett styrmedel som bland annat kommer från två ekonomipristagare. Men vad är det? Är det en modefluga, ett evidensbaserat neutralt sätt att få oss att göra rätt utan att tänka efter, eller är det en fortsättning på anpassning till individualismen som system och ideologi?


31 januari 2019

Lärarkåren och förstelärarna
Sanna Eklund och Gustaf Kastberg

Förstelärare har gjort sitt intåg i svensk skola, men hur gick det egentligen? Har de blivit de främsta bland likar eller rektors hantlangare?

Under seminariet diskuteras konsekvenserna av en omstridd reform. Frågeställningar som tas upp är huruvida förstelärare etablerats i linje med reformen, om det påverkat lärarprofessionen och om detta kan vara något som stärker svensk skola? Seminariet tar sin utgångspunkt i den nyligen utgivna boken: "Lärarkåren och förstelärarna. Stärkt, splittrad och styrd profession".


5 december 2018

Folkets främsta företrädare
David Karlsson

Med utgångspunkt i den nyutkomna antologin "Folkets främsta företrädare" berättar David Karlsson om hur det står till med den svenska demokratin ur våra politikers perspektiv.

Regeringsbildningen under hösten 2018 har satt den svenska parlamentariska demokratin på tuffa prov, men forskningen visar också att trots utmaningarna är det mycket som fungerar väl och går i rätt riktning. Antologin bygger på analyser av Riksdagsundersökningen, och även resultat från Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen presenteras.


2 november 2018

Att hantera svåra beslut
Jenny de Fine Licht

Lokala beslutsfattare behöver ständigt väga olika intressen mot varandra och tvingas inte sällan fatta beslut som gör delar av befolkningen besvikna eller till och med upprörda. Hur kan dessa beslut hanteras för att i möjligaste mån skapa acceptans eller åtminstone tolerans hos befolkningen?

Jenny de Fine Licht berättar om sin avhandling där hon studerade förhållandet mellan öppenhet i beslutsfattande och befolkningens acceptans i fallet sjukvårdsprioriteringar, och introducerar ett nyligen påbörjat projekt om motiveringar (justifications) till svåra beslut där hon tillsammans med professor Peter Esaiasson bland annat studerar skolnedläggningar.

Föreläsningen filmades ej.


26 september 2018

Framtiden och välfärden – bekymmer och förhoppningsfulla lösningar
Rolf Solli

Förändringar inom välfärden hänger inte minst ihop med den demografiska utveckling som står för dörren. Nya data pekar på att mycket behöver göras när det gäller styrning, organisering och ledning.

Antagligen är den besvärligaste faktorn i sammanhanget personalfrågan, men det finns också andra svårigheter som måste hanteras.

Detta seminarium inleds med en demografisk översikt, därefter diskuterar vi olika lösningar, vad de kan tänkas betyda och vad som behöver prioriteras och beforskas.

Föreläsningen filmades ej


17 maj 2018

Går det att lita på kommunernas redovisning?
Pierre Donatella

Redovisningsinformation baseras alltid på inslag av uppskattningar och bedömningar, och denna gråzon kan användas för att styra och manipulera ekonomiska resultat.

Hur ser det då ut i svenska kommuner, och hur påverkar det politiskt beslutsfattande och ansvarsutkrävande?

Föreläsningen filmades ej. 


28 mars 2018

New Public Management
Tom S. Karlsson

Många har en åsikt om det, men få vet vad det är för något. NPM väcker känslor, men vad innebär det och hur har det kommit hit?

Förvaltningshögskolans Tom S. Karlsson reder ut begreppet och ger det en historisk kontext.


2 november 2017

Tjänstemannen i skönlitteraturen
Anders Björnsson, Björn Rombach m.fl.

Tjänstemannen; ofta lite grå och osynlig, men en person som är en viktig samhällsbärare och som vi borde veta mer om. Men vad kan vi lära oss om tjänstemannen genom att studera skönlitteratur?


 

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2020-03-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?