Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Patrik Zapata

Professor

Patrik Zapata
Professor
Akademisk grad: Docent,
patrik.zapata@spa.gu.se
031-786 1611

Postadress: Box 712, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19 , 41123 Göteborg


Förvaltningshögskolan (Mer information)
Box 712
405 30 Göteborg
www.spa.gu.se
spa@spa.gu.se
Fax: 031-786 4719

Besöksadress: Sprängkullsgatan 19 , 405 30 Göteborg

Om Patrik Zapata

Forskningsmässigt är Patrik nyfiket intresserad av organisering av staden, hållbarhet, avfall, organisatoriska språk, skandalogi, ledarskap; ofta från ett neo-institutionellt perspektiv och med analysverktyg som handlingsnät och översättningsmetafor. Hans forskning är publicerad i tidskrifter som Accounting, Organizations and Society; Environmental Politics; Environment and Urbanization; Habitat InternationalJournal of Change Management; Journal of Cleaner Production och Public Administration and Development.

Forskningsprojekt
Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Att minska
genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät
, med Hervé Corvellec (LU), Richard Ek (LU) och María José Zapata Campos (GRI) (finansieras av Formas, 7,9 mSEK)

Recycling networks – grassroots resilience tackling climate, environmental and poverty challenges, Maria José Zapata (head of project, Patrik Zapata, School of Public Administration (GU), Jaan-Henrik Kain, Chalmers, Michael O. Oloko, Jaramogi Oginga Odinga Uuniversity of science and technology, Kisumu, Kenya, Jessica Perez Reynosa, Universidad centroamericana de Nicaragua i Managua, Goodluck Charles, University of Dar es Salaam i Tanzania, Sebastián Carenzo, University of Buenos Aires i Argentina och Jutta Gutberlet, University of Victoria i Kanada. Financed by the Swedish Research Council: 5,4 mSEK.

Compact cities and informal settlements - Exploring qualities, drivers and strategies for promoting sustainable urban development, with María José Zapata, GRI GU (head of project), Jaan-Henrik Kain, and Jenny Stenberg, Chalmers University, and Michael Oloko, University of Jaramogi Oginga Odinga in Kisumu, Kenya, financed by Formas, 3 mSEK.

Organising integration - Organisering av utrikesföddas arbetsmarknadsintegration: teori och praktik
Utgångspunkten för detta multidisciplinära forskningsprogram är de stora migrationsströmmarna i vår tid och den evigt aktuella frågan om social och ekonomisk integration av flyktingar och andra invandrare. Programmet syftar till att undersöka de utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration, liksom att undersöka de problem som det innebär att kordinera och organisera denna stora mängd initiativ och satsningar. I programmet studeras hur initiativ tänkta att stödja utlandsföddas arbetsmarknadsintegration fungerar i praktiken: hur förespråkare av dessa initiativ och de utrikesfödda personerna skapar sig en uppfattning om vad de betyder, och hur de är organiserade med hjälp av en mängd olika idéer, människor, objekt och handlingar. Målet är att skapa ny kunskap för att kunna etablera mer hållbara processer och praktiker för integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.

Programansvarig: Andreas Diedrich (programmets webbplats)
Finaniserat av Forte 

Grassroots initiatives, institutional entrepreneurship and inclusive urban governance: transforming the city from below
The project aims to examine how grassroots resilience initiatives (such as resident associations, women associations, youth groups, self-help groups, community-based organisations, cooperatives, public-private partnerships) providing critical urban services (water, waste, sewage, energy, security) contribute to improve the quality of life of urban dwellers, and to more inclusive forms of urban governance.

These questions are explored through methodologies inspired by participatory action research through a combination of one in-depth case study on grassroots initiatives in Kisumu (Kenya), and through semi-structured and structured interviews both to grassroots initiatives and city officials and city politicians in Kenya and/or Eastern Africa.

With María José Zapata, GRI GU (head of project), Jaan-Henrik Kain, Chalmers University, and Michael Oloko, University of Jaramogi Oginga Odinga in Kisumu, Kenya, financed by ICLD.se

Avslutade forskningsprojekt (urval)
Improving basic urban services in informal settlements - Linking waste research in global South cities (head of project), with Jutta Gutberlet (Sao Paolo University, Brazil and Victoria University, Canada), Michael Oloko (University of Jaramogi Oginga Odinga in Kisumu, Kenya), and María José Zapata Campos (GRI, GU), 0.7 mSEK, financed by Swedish Research Council.

Combating poverty and building democracy through the co-production of participatory waste management services. The case of Kisumu, Kenya, med María José Zapata, GRI GU (head of project), Jaan-Henrik Kain, Chalmers University, and Michael Oloko, University of Jaramogi Oginga Odinga in Kisumu, Kenya . Financed by ICLD.se, 1,7mSEK.


The Hybridisation of the Organising of Sustainability, med María José Zapata, GRI (finansierat av Wallanderstiftelsen, 180.000 SEK)

Waste in translation. How ideas of management travel from global to local through development aid organisations, med María José Zapata, Gothenburg Research Institute (GRI), vid Göteborgs universitet (finansierat av Gothenburg Centre for Globalization and Development, peer-review 300.000 SEK)

Governing in Action Nets. Swedish Municipalities and their Waste Responsibility, Projektledare, med Hervé Corvellec, Lunds universitet, Katja Lindqvist, Lunds universitet, och María José Zapata, GRI (finansierat av Cefos: peer-review, 909.647 SEK)

Finansieringsprincipens tillämpning, Riksdagens finansutskott, 1,8 miljoner SEK. Med Stellan Malmer vid Förvaltningshögskolan

Publikationer
2017
Articles
Zapata Campos, M. J.; Zapata, P. (2017) Infiltrating citizen-driven initiatives for sustainability, Environmental Politics, 26(6): 1055-1078. DOI: https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1352592

Gutberlet, J; Kain, JH); Nyakinya, B; Oloko, M); Zapata, P; Zapata Campos, MJ (2017) Bridging Weak Links of Solid Waste Management in Informal Settlements. Journal of Environment and Development, pp. 1-26. ISSN 1070-4965

2016
Articles
Corvellec, H.; Ek, R; Zapata, P.; Zapata Campos, M. J. (2016) Acting on distances: A topology of accounting inscriptions, Accounting, Organizations and Society, online first. doi:10.1016/j.aos.2016.02.005

Kain, JH; Nyakinda, B; Odhiambo, N; Oloko, M; Omolo, J; Otieno, S; Zapata, P; Zapata Campos, MJ (2016) Translating Policies into Informal Settlements' Critical Services: Reframing, Anchoring and Muddling Through, Public Administration and Development. DOI: 10.1002/pad.1782

Álvarez de Andrés, E.; Zapata, P.;  Zapata Campos, M.J. (2016) "Networked Social Movements and the Politics of Mortgage: From the Right to Housing to the Assault on Institutions" In Lessons from the Great Recession: At the Crossroads of Sustainability and Recovery. 231-249. Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/S2051-503020160000018010

Gutberlet, J; Kain, JH; Nyakinda, B; Ochieng, DH; Odhiambo, N; Oloko, M; Omolo, J; Ozondi, E; Otieno, S; Zapata, P; Zapata Campos, MJ (2016) Socio-environmental entrepreneurship and the provision of critical services in informal settlements, Environment & Urbanization, DOI: 10.1177/0956247815623772 

Conference Papers
Oloko M,  Gutberlet J,  Kain JH, Zapata P,  Zapata Campos MJ, "Where the skip used to be. Informal settlements, the city, and waste management in Kisumu, Kenya", Panel 33: Serendipitous infrastructures: Intended and unintended outcomes, Nordic Africa Days 2016, "Gender and change: global challenges for Africa?", Uppsala 23-24 September

Zapata Campos, M J and Zapata, P, "The power of commoning. Citizen-driven environmental initiatives and social change", 32nd EGOS Colloquium, Sub-theme 58: Organizational Practices of Social Movements: The Power of Organizing from Below, July 7–9, 2016, Naples, Italy

Zapata P and María José Zapata Campos (2016) "Waste tours – waste prevention narratives, infrastructures and audience in interplay," 6th ETHNOGRAPHY AND QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE, Session 15. Ethnographies of waste politicsBergamo (Italy) – June 8-11, 2016.

Zapata P and María José Zapata Campos (2016) "Translating policies into informal settlements’ practices: Reframing, anchoring and muddling through", THE FUTURE OF LOCAL GOVERNMENT IN A “NEW” DEVELOPMENT AGENDA - Cutting Edge Research, Reality Changing Policies. A workshop arranged by ICLD, Visby, SwedenMay 22-24, 2016

2015
Article
Àlvarez de Andrés, E, Patrik Zapata and María José Zapata Campos (2015) Stop the evictions! The diffusion of networked social movements and the emergence of a hybrid space: The case of the Spanish Mortgage Victims Group, Habitat International, 46: 252-259

Book Chapter
Zapata, P & Zapata Campos, MJ (2015) ‘Producing, appropriating, and recreating the myth of the urban commons’, in Urban Commons: Rethinking the City, Editors: Borch, C; Barinaga, E; Kornberger, M: Routledge

Conference Papers
Zapata P, & Zapata Campos MJ (2015) Challenging the throw-away society-Environmental movements and waste prevention practices in Gothenburg, Sweden, ESA conference, Prague, August 2015

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P.; Jylkkä, M. (2015). Cities in the lead of sustainable transitions. The structuration of an emergent field of waste prevention policies in Sweden. Nordic Environmental Social Science Conference (NESS) 2015 “Contested Natures – New Strategies, Ideas and Dialogues?”, Trondheim, Norge

2014
Articles

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2014) The travel of global ideas of waste management. The case of Managua and its informal settlements, Habitat International 41: 41-49.

Zapata, P; Zapata Campos, M. J. (2014) Unexpected translations in urban policy mobility. The case of the Acahualinca development programme in Managua, Nicaragua, Habitat International 46: 271-276

Book Chapter
Zapata Campos, MJ; Zapata P; Eriksson-Zetterquist U (2014) 'Waste socio-technological transitions: from landfilling to waste prevention', in Design, Waste & Dignity / Maria Cecilia Loschiavo
dos Santos, coordination; Maria
Cecilia Loschiavo dos Santos, Stuart Walker,
Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias,
collaboration; [translation Hedy Hofmann].
São Paulo: Editora Olhares, 2014.
Vários autores.
ISBN 978-85-62114-35-9
1. Design, Resíduo & Dignidade (Portuguese version

Conference Papers
Àlvarez de Andrés, E, Patrik Zapata and María José Zapata Campos (2014) Networked social movements – fuelling resistance and change through hybrid public spaces. Laemos 2014, La Habana, Cuba. Honoured with the "Laemos 2014 best paper award"

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2014). When visions for city planning and development are translated into practice. EGOS 2014, Rotterdam, The Netherlands.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2014). The multiplex Chureca. Relational sites and the organizing of socio-spatial change. Laemos 2014, La Habana, Cuba.

2013
Articles
Corvellec, H.; Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2013) Infrastructures, lock-in, and sustainable urban development e the case of waste incineration in the Göteborg Metropolitan Area, Journal of Cleaner Production, vol 50: 32–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.009

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2013). Switching Managua on! Connecting informal settlements to the formal city through household waste collection. Environment and Urbanization, Vol 25(1): 1–18. DOI: 10.1177/0956247812468404

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2013). Translating development aid into city management: the barrio Acahualinca integrated development programme in Managua, Nicaragua. Public Administration and Development, 33: 101–112. DOI: 10.1002/pad.1628

Book Chapters
Zapata, Patrik (2013) Waste in Translation. Global ideas of urban waste management in local practice. In Zapata Campos and Hall, Michael (Eds) Organising waste in the city: international perspectives on narratives and practices, Cha 5. Bristol: The Policy Press.

Zapata Campos, M. J.; Zapata, P. (2013) Urban waste: closing the system. In Leonie J. Pearson, Peter Newton and Peter Roberts (Eds) Resilient Sustainable Cities. London: Taylor & Francis/Routledge.

Conference Papers
Corvellec, Hervé ; Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2013) Extending the realm of accounting inscriptions: Pay-As-You-Throw (PAYT) solid waste collection invoicing and the moral enrolment of residents in environmental governance. AOS conference on “Performing business and social
innovation through accounting inscriptions”, Galway.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2013). Urban policy mobilities and local translations of compliance and contestation within development-aid regeneration programs. The case of the Acahualinca Integrated Development Programme in Managua, Nicaragua., Paper to the International RC21 Conference 2013, Berlin.

Zapata, Patrik; Zapata Campos, María José (2013) When visions for better urban futures development are turned into practice. The case of the Acahualinca Development Programme in Managua, Nicaragua. 14th N-AERUS Conference 2013, Enschede, The Netherlands September 12-14 URBAN FUTURES. Multiple visions, paths and constructions?

Álvarez de Andrés, Eva; Zapata, Patrik; Zapata Campos, María José (2013) Stop the evictions! The diffusion of networked social movements and the emergence of a new hybrid public space. The case of the Spanish Mortgage Victims Group. 14th N-AERUS Conference 2013, Enschede, The Netherlands September 12-14 URBAN FUTURES. Multiple visions, paths and constructions?

2012
Articles

Cregård, A.; Solli, R.; Zapata, P. (2012). Crisis and Organisational Innovation. Uprava/Administration, X(4), 35–49.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2012). Changing La Chureca. Organizing City Resilience through Action Nets. Journal of Change Management (12)3
http://dx.doi.org/10.1080/14697017.2012.673073

Conference Papers
Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2012). The travel of the 'waste transfer station' idea to Managua. Local translations of compliance and contestation, Network-Association of European Researchers on Urbanization in the South. 22-24 November, Paris.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2012). Every Heaven requires its Hell: the consume & discard society and the invisible city, Nordic Conference on Consumer Research, Gothenburg, May 2012.

Report
Cregård, A.; Solli, R.; Zapata, P. (2012). Kris och organisatorisk innovation – isländska kommuners agerande. Nationella kommunforskningsprogrammets rapporter no. 13

2011
Conference Papers
Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2011). The Governance of Waste-to-Energy Infrastructures: Locking in “Sustainable Urban Transformations”? Paper to "Gothenburg Public Management Seminar", 2011

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2011). Global narratives of sustainable waste governance in Managua, Nicaragua. Paper to “Globalization and Development: Rethinking Interventions and Governance”, Gothenburg Centre of Globalization and Development, University of Gothenburg, Sweden, November 2011

Cregård, A. ; Solli, R. ; Zapata, P. (2011). Crisis and organisational innovation – Icelandic local governments responding. IRSPM XV (International Research Symposium on Public Management), Dublin.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2011). The hybridisation of city management. 6th Organization Studies Work Shop, Paris, 2011.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2011). Switching Managua on! Connecting forgotten wastescapes to the city. Nordic Environmental Social Science Conference, 14-16th June 2011, Stockholm.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2011). How development ideas travel. Civil society organisations as intercultural translators. The 27th EGOS Colloquium, Göteborg.

Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2011). Narratives of sustainable waste management in international aid agencies. The 7th International Critical Management Studies (CMS), Naples.

2010
Book
Zapata, P. ; Rombach, B. (2010). The Rise of Management-Speak. p. 7-32. Stockholm: santérus Academic Press. ISBN/ISSN: 978-91-7335-005-1

Articles
Rombach, B. ; Zapata, P. (2010). Med den skarpa fältkikaren i en rem kring halsen. Företagsekonomiska forskare ser på statsvetenskapen. Statsvetenskaplig tidskrift 112 (5) p. 280-300.

Zapata, P. ; Malmer, S. (2010). Bestäm, betala och undvik kostnaden – den kommunala finansieringsprincipen. Nordiske Organisajonsstudier 12 (4) p. 74-93.

Conference Papers
Zapata Campos, M. J. ; Zapata, P. (2010). Ideas travelling through development aid organisations. European Sociology Association, Sociology of Culture. Culture and the making of the worlds, Milan, 2010.

Zapata, P. (2010). What Management-Speak Does. ISA World 2010, Göteborg.

Zapata, P. ; Zapata Campos, M. J. (2010). Organising La Chureca. A journey through Hell, Earth and Heaven - Global and Local actors in city-sustainability. EGOS 2010, Lisbon

-2009
Johansson (Zapata), P. (2007). Legitimacy Lost and Back to Normality. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 12 (3)

Johansson (Zapata), P. (2004) I skandalers spår. Minskad legitimitet i offentlig sektor, Doctoral dissertation, School of Public Administration, University of Gothenburg

Malmer, S. ; Zapata, P. (2009). Finansieringsprincipens tillämpning. Stockholm: Riksdagen. ISBN/ISSN: 978-91-85943-63-0

Johansson (Zapata), P. (2007). Ö som i örådisering. Tidens tecken, redaktörer Anders Björnsson och Björn Rombach. p. 261-269. Stockholm: Santérus förlag. ISBN/ISSN: 978-91-7359-006-8

Johansson (Zapata), P. (2007). V som i vatten. Tidens tecken, redaktörer Anders Björnsson och Björn Rombach. p. 200-210. Stockholm: Santérus förlag. ISBN/ISSN: 978-91-7359-006-8

Johansson (Zapata), P. (2006). Skandal! Att förlora och återfå andras förtroende. Värdet av förtroende. Redaktörer Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson och Rolf Solli. Lund: Studentlitteratur.

Johansson (Zapata), P. ; Rombach, B. (2005). Ekonomiskan. Ett framgångsrikt språk. Den framgångsrika ekonomiskan, redaktör Björn Rombach. p. 7-32. Stockholm: Santérus förlag. ISBN/ISSN: 91-89449-75-4

Johansson (Zapata), P. (2005). Vad ekonomiskan gör. Den framgångsrika ekonomiskan, redaktör Björn Rombach. p. 204-225. Stockholm: Santérus förlag. ISBN/ISSN: 91-89449-75-4

Zapata, P. ; Malmer, S. (2009). Bestäm, betala och undvik kostnaden. FEKIS, Företagskonomiska ämneskonferensen 2009, Handelshögskolan i Stockholm.

Zapata, P. ; Malmer, S. (2009). Underfinansieringens konsekvenser. GPMS, Gothenburg Public Sector Seminar.

Zapata, P. ; Malmer, S. (2009). Making the decision, taking the bill, escaping the cost – as usual. NFF 2009, Nordic Academy of Management conference, Åbo Akademi augusti 2009.

Erikson, M. ; Johansson Zapata, P. (2005). Data collection as legitimizing practice in schools' evaluation and development projects. APROS 11 Asia-Pacific Researchers in Organization Studies 11th International Colloqium, Melbourne.

Erikson, M. ; Zapata Johansson, P. (2005). The influence of genre on power relationships – based on the examples of quality reports and grades in the Swedish educational system. APROS 11, Asia-Pacific Researchers in Organization Studies, 11th International Colloquium, Melbourne, Australia, 4-7 December 2005.

Zapata Johansson, P. (2005). Legitimacy Lost and the way back to normality.. APROS 11 Asia-Pacific Researchers in Organization Studies 11th International Colloqium, Melbourne.

Larsen, T. ; Johansson (Zapata), P. (2003). Breaches of norm as organisational definers. 17th NFF conference in Business Studies, Reykjavik.

 

 

Senaste publikationer

IOR collaboration, municipalities and labour integration - #11;The case of One Stop Future Shop
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
International Conference on Immigration and Labour Market Integration November 13–15, 2017, Gothenburg, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Infiltrating commoning practices in local environmental governance
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
International Sociological Association Research Committee 21 on Urban and Regional Development -- Rethinking Global Urban Justice September 11-13 2017 | Leeds, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Creating new institutions for sustainable transitions#11;. The history of the upcycling station in Sweden
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
13th Conference of the European Sociology Association, Athens 29.08.2017 – 01.09.2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Urban informality and networks of livelihood and solidarity in compact cities
María José Zapata Campos, Patrik Zapata Johansson, Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg
International Sociological Association Research Committee 21 on Urban and Regional Development -- Rethinking Global Urban Justice September 11-13 2017 | Leeds, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Repair Movements’ Commoning Practices. The Case of the Bike-Kitchen in Sweden.
María José Zapata Campos, Maria Isabel Ordonez, Patrik Zapata
Opening the Bin – Helsingborg, Sweden, April 27 – 29, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Infiltrating citizen-driven initiatives for sustainability
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
Environmental Politics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Scandals and performance auditing – exploring notions and practices of transparency
Emma Ek, Patrik Zapata
21st International Research Society on Public Management (IRSPM) Conference. Budapest: 19-21 April , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Bridging Weak Links of Solid Waste Management in Informal Settlements
Jutta Gutberlet, Jaan-Henrik Kain, Belinda Nyakinya, Michael Oloko, Patrik Zapata et al.
Journal of Environment and Development, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Acting on distances: A topology of accounting inscriptions
Hervé Corvellec, Richard Ek, Patrik Zapata, María José Zapata Campos
Accounting, Organizations and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 94

2017

IOR collaboration, municipalities and labour integration - #11;The case of One Stop Future Shop
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
International Conference on Immigration and Labour Market Integration November 13–15, 2017, Gothenburg, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Infiltrating commoning practices in local environmental governance
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
International Sociological Association Research Committee 21 on Urban and Regional Development -- Rethinking Global Urban Justice September 11-13 2017 | Leeds, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Creating new institutions for sustainable transitions#11;. The history of the upcycling station in Sweden
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
13th Conference of the European Sociology Association, Athens 29.08.2017 – 01.09.2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Urban informality and networks of livelihood and solidarity in compact cities
María José Zapata Campos, Patrik Zapata Johansson, Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg
International Sociological Association Research Committee 21 on Urban and Regional Development -- Rethinking Global Urban Justice September 11-13 2017 | Leeds, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Repair Movements’ Commoning Practices. The Case of the Bike-Kitchen in Sweden.
María José Zapata Campos, Maria Isabel Ordonez, Patrik Zapata
Opening the Bin – Helsingborg, Sweden, April 27 – 29, 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Infiltrating citizen-driven initiatives for sustainability
María José Zapata Campos, Patrik Zapata
Environmental Politics, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Scandals and performance auditing – exploring notions and practices of transparency
Emma Ek, Patrik Zapata
21st International Research Society on Public Management (IRSPM) Conference. Budapest: 19-21 April , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Bridging Weak Links of Solid Waste Management in Informal Settlements
Jutta Gutberlet, Jaan-Henrik Kain, Belinda Nyakinya, Michael Oloko, Patrik Zapata et al.
Journal of Environment and Development, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Acting on distances: A topology of accounting inscriptions
Hervé Corvellec, Richard Ek, Patrik Zapata, María José Zapata Campos
Accounting, Organizations and Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 94

Sidansvarig: David Karlsson|Sidan uppdaterades: 2015-10-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?