Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Gregg Bucken-Knapp

Professor

Gregg Bucken-Knapp
Professor
Akademisk grad: Docent,
gregg.bucken-knapp@spa.gu.se
031-786 5117

Rumsnummer: C327
Postadress: Box 712, 40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19 , 41123 Göteborg


Förvaltningshögskolan (Mer information)
Box 712
405 30 Göteborg
www.spa.gu.se
spa@spa.gu.se
Besöksadress: Sprängkullsgatan 19 , 411 23 Göteborg

Om Gregg Bucken-Knapp

Bakgrund
Gregg Bucken-Knapp är professor vid Förvaltningshögskolan. Han disputerade i statsvetenskap vid The George Washington University (Washington DC) 1999 på en avhandling som var inriktad på jämförande politik.
 

Forskningsintresse
Bucken-Knapp forskningsintresse i vid bemärkelse är jämförande offentlig politik. För närvarande är hans forskning inriktad på hur mainstreampartier i Norden formulerar sin migrations- och integrationspolitik, med betoning på partiideologi som förklaringsfaktor. Han har tilldelats forskningsmedel från håll, bland annat från Vetenskapsrådet (tillsammans med Fil.dr. Johan Karlsson Schaffer) för att studera hur idear formar nordisk prostitutionspolitik, och bidrag från the Danish Research Agency för att studera hur det gränsöverskridande samarbetet i Öresundsregionen har påverkat den nationella identiteten hos befolkningen i området. Han har också mottagit bidrag (Fulbright Grant) för forskning fokuserad på politiseringen av språkfrågan i det moderna Norge.
 

Pågående forskning
Bucken-Knapp är medlem av the Gothenburg Migration Research Group (GMRG), tillsammans med professor Jonas Hinnfors och fil.dr. Andrea Spehar (båda vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet). Under senare år har GMRG producerat en rad internationella publikationer, inklusive antologin "The Discourses and Politics of Migration in Europe (Palgrave, 2013), en artikel i Journal of European Public Policy, och ett kommande (2015) specialnummer i tidskriften Comparative European Politics som fokuserar på europeiska mainstreampartier och migrationspolitik. GMRG utgör också det svenska teamet i det internationella projektet Imagination: Urban Implications and Governance of CEE Migration"(2013-16) / Urban Europe Joint Programming Initiative (där svensk finansiering erhållits från FORMAS).

Bucken-Knapp är även författare till Defending The Swedish Model: Social Democrats, Trade Unions and Labor Migration Policy Reform (Lexington: 2009).
 

Undervisning
Handledning av doktorander (extern handledare till två doktorander i statsvetenskap vid University of Stirling, Scotland) och masterstudenter, metodundervisning, Erasmuskurs i offentlig förvaltning samt handledning av kandidatuppsatser.

Övriga uppdrag
Expertuppdrag: European Commission FP7: Socio-Economic Sciences and Humanities, Large-scale Integrating Projects; Polish National Centre for Research and Development: Polish-Norwegian Research Programme Grant Scheme; Luxembourg National Research Fund: Multi-annual research program CORE 2012, Aides à la Formation-Recherche (AFR) PhD and Postdoc Grant Scheme.

Refereeuppdrag i följande tidskrifter: American Political Science Review, Comparative Politics, Governance, Scandinavian Political Studies, McGraw Hill Publishers, Palgrave Publishers, Sexuality Research and Social Policy, Journal of Economic and Social Geography, Journal of Borderlands Studies, GeoJournal, Statsvetenskaplig tidskrift


Publikationer (i urval)

Böcker

U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, and H. Drake (eds.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (New York: Palgrave, 2013).

G. Bucken-Knapp. Defending The Swedish Model: Social Democrats, Trade Unions and Labor Migration Policy Reform (Lanham, MD: Lexington Books, 2009).

G. Bucken-Knapp. Elites, Language and the Politics of Identity: The Norwegian Case in Comparative Perspective (Albany: State University of New York Press, 2003).

G. Bucken-Knapp and M. Schack. (eds.) Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe (Aabenraa: IFG Press, 2001).
 

Artiklar, kapitel, Working Papers, recensioner:

G. Bucken-Knapp, J. Karlsson Schaffer and P. Levin. “Comrades, Push The Red Button! Prohibiting the Purchase of Sexual Services in Sweden But Not in Finland”, in S. Majic & C. Showden (eds.), Power Plays: Rethinking the Politics of Sex Work. (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014).


A. Spehar, G. Bucken-Knapp and J. Hinnfors, “Ideology and Entry Policy: Why Non-Socialist Parties in Sweden Support Open Door Migration Policies”, in U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, and H. Drake (eds.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (New York: Palgrave, 2013).


U. Korkut, G. Bucken-Knapp & A. McGarry, “Immigration and Integration Policies: Assumptions and Explanations,” in U. Korkut, G. Bucken-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, and H. Drake (eds.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (New York: Palgrave, 2013).


G. Bucken-Knapp. “Book Review. The Age of Social Democracy, by Francis Sejersted.” Perspectives on Politics, 11(1), 2013, pp. 281-282.


G. Bucken-Knapp, J. Karlsson Schaffer and K. Persson Strömbäck. “Security, Equality and the Clash of Ideas: Sweden’s Evolving Anti-Trafficking Policy,” Human Rights Review, 13(2), 2012, pp. 167-185.

J. Hinnfors, A. Spehar & G. Bucken-Knapp. “The Missing Factor: Why Social Democracy Can Lead To Restrictive Immigration Policy”, Journal of European Public Policy, 19(4), 2012, pp. 585-603.

G. Bucken-Knapp and J. Karlsson Schaffer. “Prostitution Policy Reform and the Causal Role of Ideas: A Comparative Study of Policymaking in the Nordic Countries” Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 110, No. 1, 2008, pp. 59-65.

G. Bucken-Knapp. “Varieties of Capitalism and Labor Migration Policy” University West Preprint Series, 2007:01 (Trollhättan: University West, 2007)


G. Bucken-Knapp. “Shaping Possibilities for Integration in the Emerging Cross-Border Øresund Region” European Studies, Vol. 19, 2003, pp. 55-79.


G. Bucken-Knapp. “Testing Our Borders: Questions of National and Regional Identity in the Øresund Region” Journal of Baltic Studies, Vol. 32, No. 2, 2002, pp. 201-221.


G. Bucken-Knapp. “Just a Train-Ride Away, But Still Worlds Apart: Prospects for the Øresund Region as a Binational City” GeoJournal, Vol. 54, No. 1, 2001, pp. 51-60.


G. Bucken-Knapp and M. Schack. “Borders Matter, But How?” in G. Bucken-Knapp and M. Schack (eds.), Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe. (Aabenraa: IFG Press, 2001). pp. 13-26.


G. Bucken-Knapp and M. Schack. “New Strands in Border Research?” in G. Bucken-Knapp and M. Schack (eds.), Borders Matter: Transboundary Regions in Contemporary Europe. (Aabenraa: IFG Press, 2001). pp. 227-236.


G. Bucken-Knapp. “Book Review: Trouble in Paradise? Europe in the 21st Century, by Steven Philip Kramer and Irene Kyriakopolous” International Journal of Forescasting, 16(2), 2000, pp. 289-291.


G. Bucken-Knapp. “Politiske skiljeliner og målstrid: Nynorsk og den postmaterielle verdidimensjonen” (Political Cleavages and Language Conflict: Nynorsk and the Post-Materialist Value Dimension), Mål og Makt, 4/95, pp. 3-14.

Senaste publikationer

Интеграция мигрантов и рынок труда Швеции: мнения сирийских беженев
Gregg Bucken-Knapp, Zainab Fakih, Andrea Spehar
Сотрудничество в публичной политике и управлении, St. Petersburg, St. Petersburg University Press, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

The Multi-Level Governance of Intra EU Movement
Andrea Spehar, Jonas Hinnfors, Gregg Bucken-Knapp, Karin Zelano
Between Mobility and Migration. The Multi-Level Governance of Intra-European Movement, Springer, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

From "Open Your Hearts" To Closed Borders. Sweden, The Refugee Crisis and the Role of Discourse
Gregg Bucken-Knapp
M. Barlai, B. Fähnrich, C. Griessler and M. Rhomberg (eds.) The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses , Zurich, Lit Verlag, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Building Bridges to Belarus: The Internationalization of Higher Education
Gregg Bucken-Knapp
Gränsöverskridande - Vänbok till Claes G. Alvstam. (red.) Linda Berg, Inge Ivarsson, Rutger Lindahl & Patrik Ström, Göteborg, University of Gothenburg, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Governing Central and Eastern European Migration in Swedish Municipalities
Gregg Bucken-Knapp, Karin Zelano
Государственное управление в XXI веке: материалы 13-й международной конференции, май 2015. Секция 11. Практика регионального и муниципального управления: Российский и зарубежный опыт: [Сборник] / Коллектив авторов — М.: «КДУ», «Университетская книга», 2016. , Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

Visar 31 - 40 av 61

2013

At the crossroads: Why do certain groups of migrants from Central and Eastern-European (CEE) countries face barriers to integration in Sweden?
Andrea Spehar, Jonas Hinnfors, Gregg Bucken-Knapp
Presented at the Council of European Studies, 20th Annual Conference of Europeanists, Amsterdam, The Nethrlands, 25-27, June 2013., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2013
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2012

Swedish exceptionalism? Understanding the Integration Policy Preferences of Mainstream Swedish Political Parties
Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp, Jonas Hinnfors
PSA Specialist groups, Immigrants in Europe: Between the Eurozone Crisis and the Arab Spring”, University of Westminster, London, 9 November 2012, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Why Extraterritoriality? Explaining Policy Innovation in Norway’s Sex Purchase Ban
Johan Karlsson Schaffer, Gregg Bucken-Knapp
The Nordic Human Rights Paradox, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, 11-12 December 2012., Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

No Nordic Model: Understanding Differences in the Labour Migration Policy Preferences of Mainstream Finnish and Swedish Political Parties
Jonas Hinnfors, Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp
ECPR, Sixth Pan-European Conference on EU Politics, Tammerfors, 13-15 sept 2012, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

No Nordic Model: Understanding Differences in the Labour Migration Policy Preferences of Mainstream Finnish and Swedish Political Parties
Jonas Hinnfors, Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp
“Political Parties and Migration Policy Puzzles. The European Scene”, Göteborg, Paper i proceeding 2012
Paper i proceeding

No Nordic Model: Understanding Differences in the Labour Migration Policy Preferences of Mainstream Finnish and Swedish Political Parties
Jonas Hinnfors, Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp
“International Migration and Integration”, Göteborg, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2012
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

The missing factor: why social democracy can lead to restrictive immigration policy
Jonas Hinnfors, Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp
Journal of European Public Policy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2011

Ideology and Entry Policy: Why Non-Socialist Parties in Sweden Support Open Door Migration Policies
Andrea Spehar, Gregg Bucken-Knapp, Jonas Hinnfors
2011 Annual Meeting of the Swedish Political Science Association, University of Umeå, Sweden, October 27-28, 2011, Paper i proceeding 2011
Paper i proceeding

Visar 31 - 40 av 61

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2019-09-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?