Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

KOLFU 2017

Under 2017 genomfördes för tredje gången Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU), en enkätstudie som riktar sig till samtliga folkvalda politiker i Sveriges 290 kommuner och 20 landsting/regioner.

Om undersökningen
Resultat från tidigare undersökningar

Projekt som ställer frågor i undersökningen
– Vem blir politiker?
– Arbetsmiljöarbete och tillsyn i politikstyrda, könssegregerade organisationer
– Konkurrensdemokrati i svenska kommuner
– Alkoholideologi - hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen


 

Om undersökningen

KOLFU genomfördes inom projektet Svenska politiker som är förlagt vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. I projektet ingår ett team av ett större team forskare inom offentlig förvaltning, nationalekonomi och statsvetenskap som är anställda vid till Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Berkeley University.

Ett centralt syfte med detta projekt, utöver att besvara de inom delprojekten preciserade forskningsfrågorna, är att skapa ett viktigt datamaterial för andra forskare att bygga sin forskning på. Svenska forskare – och då i synnerhet vid Göteborgs universitet – har länge varit världsledande vad det gäller att samla in data om väljares och politikers preferenser och åsikter.

Genom att samma eller liknande frågor ställs vid upprepade tidpunkter, och i olika undersökningar som KOLFU, Riksdagsundersökningen, samt medborgarundersökningar från SOM och Valforskningsprogrammet, samlas vid Göteborgs universitet en unik möjlighet att studera hur politiska uppfattning skiljer sig mellan olika samhällsgrupper över tid. Kunskap om åsiktsrepresentativitet är av stort värde för en välfungerande representativ demokrati.

KOLFU koordineras vid Göteborgs universitet av David Karlsson, docent i offentlig frövaltning (projektledare, kontaktperson) och Mikael Gilljam, professor i statsvetenskap.

Bakom KOLFU 2017 står också flera fristående forskningsprojekt som bidrar finansiellt till undersökningens genomförande och som ställer egna frågor i formuläret. Information om dessa finns nedan.
 

 

Resultat från tidigare undersökningar

KOLFU-undersökningarna har kommit till användning i en lång rad forskningsprojekt, och resultat har publicerats i vetenskapliga artiklar och böcker.

Som exempel på vilka typer av resultat som KOLFU producerar finnas här några kapitel från forskningsantologin "Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun" som utgavs på Santérus förlag 2014. Antologin redigerades av David Karlsson och Mikael Gilljam, och 15 ytterligare forskare medverkade som kapitelförfattare. Förutom resultat från KOLFU redovisades även resultat från Riksdagsundersökningen i de olika delstudierna. Boken går fortfarande att köpa i handeln.

Innehållsförteckning, Kapitel 1 Att studera politiker (Karlsson & Gilljam) referenslista
Kapitel 2 Politiker till vänster och höger (Karlsson & Gilljam)
Kapitel 5 Svenska politikers demokratisyn (Karlsson & Gilljam)
Kapitel 9 Politikerna och den sociala representationen (Karlsson)
Kapitel 11 Politiska konflikter i svenska kommuner (Karlsson & Skoog)
Kapitel 14 Politikerna och flernivåsystemet (Karlsson & Gilljam)

Den första KOLFU-undersökningen, 2008, rapporterades i boken Politik på hemmaplan - Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik (Gilljam, Karlsson & Sundell, 2010). Boken publicerades av SKL Kommentus. Den är utgången från förlag men är tillgänglig som e-publikation här:

POLITIK PÅ HEMMAPLAN

 

 

Vem blir politiker?

Det övergripande målet med detta delprojekt är att öka förståelsen om vilka medborgare som blir politiker, och hur de sedan gör karriär inom politiken. Med hjälp av KOLFU vill vi därför jämföra politikernas
personlighetsdrag med resten av den svenska befolkningen. För att göra detta kommer vi att använda flera olika batterier av frågor som använts i tidigare studier som undersökt personlighetsdrag bland befolkningen i stort. För att få bättre förståelse för vilka som blir politiker vill vi också de personliga drivkrafterna för dem som ger sig in i politiken, och de arbetsvillkor de sedan möter. I detta syfte kommer vi också att undersöka de motiv politiker uppger för att bidra till samhället i stort. Dessutom ämnar vi undersöka arbetsvillkor och arbetsinsatser bland dem med politiska uppdrag.

Finansiär: Vetenskapsrådet.
Forskare: Torsten Persson (projektledare - bild  t.v.) IIES, Stockholms Universitet,  Olle Folke, Statsvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet och Johanna Rickne, SOFI, Stockholms Universitet.
 

Arbetsmiljöarbete och tillsyn i politikstyrda, könssegregerade organisationer

Projektets övergripande syfte är att studera om och hur skillnader i kommunernas politiskt administrativa värde- och styrsystem får betydelse för hur arbetsmiljöarbetet bedrivs. arbetsmiljötillsyn hanteras av politiker, tjänstemän och inspektörer i olika typer av kommuner är en central frågeställning I särskilt fokus för denna studie står de kommunala arbetsplatsernas segregerade karaktär och frågan om arbetsmiljöarbetet bedrivs på olika sätt inom verksamhetsområden som domineras av kvinnor respektive män. Ett könsmaktsperspektiv kommer att finnas för detta delprojekt

Finansiär: Arbetsmiljöverket.
Forskare: Vicki Johansson (projektledare, bild t.v.), David Karlsson, Petra Svensson ­ samtliga vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

 

 

 

 

Konkurrensdemokrati i svenska kommuner

Projektet Konkurrensdemokrati i svenska kommuner fokuserar på hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning.

Finansiär: Vetenskapsrådet
Forskare: David Karlsson, Louise Skoog, Oskar Svärd
Projektets webb-plats
 

Alkoholideologi - hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen


I detta projekt är avsikten att fokusera på de värderingar och principer om formar svenska folkets och deras folkvaldas åsikter om alkohol. Vi kommer att undersöka både hur dessa åsikter relaterar till andra politiska värderingar och, framför allt, hur värderingarna i kombination med andra faktorer förklarar svenskarnas åsikter om konkreta alkoholpolitiska förslag.

Finansiär: Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA)
Forskare: David Karlsson (projektledare), Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen), Lennart Weibull (JMG och SOM-institutet) ­ samtliga Göteborgs universitet.
 

 

 

Sidansvarig: David Karlsson|Sidan uppdaterades: 2018-11-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?