Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arbetsmiljöarbete och tillsyn i politikstyrda, könssegregerade organisationer

Projektets övergripande syfte är att studera om och hur skillnader i kommunernas politiskt administrativa värde- och styrsystem får betydelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och arbetsmiljötillsyn hanteras av politiker, tjänstemän och inspektörer i olika kommuner. I särskilt fokus för denna studie står de kommunala arbetsplatsernas könssegregerande karaktär och frågan om arbetsmiljöarbetet hanteras på olika sätt inom verksamhetsområden som domineras av kvinnor respektive män.

Teoretiskt tar studien sin utgångspunkt i granskningsteori och tillsynsforskning, styr- och implementeringsteori, könsmaktsteori och kommunforskning.

Studiens empiriska bas utgörs av a) en enkätundersökning till samtliga fullmäktigledamöter i Sverige. I enkäten har frågor kring arbetsmiljö, arbetsmiljötillsyn, arbetsmarknadens könssegregering och jämställdhet ställts (Projektet har i denna del samverkat med andra projekt inom ramen för KOLFU-undersökningen, som projektet delfinansierat) b) fallstudier i kommuner som varit föremål för arbetsmiljötillsyn och vars styrsystem och genusordningar skiljer sig åt. Fallstudiernas empiri mafattar dokument, protokoll, intervjuer med politiker och tjänstemän m.m.

Projektet är i slutfasen av empiriinsamlingen och har börjat analysera materialet.


Finansiär för forskningsprojektet är: Arbetsmiljöverket 2016-2019.


Forskargruppen

Projektledare är professor Vicki Johansson (mailadress när man trycker på namnet)
Övriga medverkande i projektet är Docent David Karlsson (mailadress när man trycker på namnet) och universitetslektor Annika Theodorsson (mailadress när man trycker på namnet) (juni 2018- , Fil dr Petra Svensson (2016 - april 2018)


Exempel på projektmedarbetarnas tidigare publikationer samt publikationer relaterade till forskningsprojektets tema

Gillijam Mikael, Karlsson, David och Anders Sundell (2010), Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati, Stockholm: Kommentus.

Johansson Vicki (2018), “Is the ability of politicians to act as representatives between elections hampered in systems inspired by NPM?”, Urban Research & Practice, https://doi.org/10.1080/17535069.2018.1444085

Johansson Vicki, Lena Lindgren och Stig Montin (2018) Den kommunala statliga ämbetsmannen. Lund: Studentlitteratur

Johansson Vicki och lena Lindgren (2013), Uppdrag offentlig granskning, Lund: Studentlitteratur.

Johansson Vicki (2006), Tillsyn och effektivitet. Statliga inspektörers yrkesroller och strategival, Umeå: Borea

Johansson, Vicki (2001), Där könsmakten ändras, Umeå: Borea.

Karlsson, David och Gilliam Mikael (red) (2014), Svenska politiker. Om folkvalda i riksdag, landsting och kommuner. Stockholm Santérus Förlag.

Svensson, Petra (2017), Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureucrats in Local Government Administration. Göteborg. Förvaltningshögskolan (avhandling)

 

föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Om projektet

Medverkande:

Vicki Johansson (projektledare)
David Karlsson
Annika Theodorsson
Petra Svensson (under första delen av projektet)

Finansiär:
Arbetsmiljöverket

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2018-12-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?