Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Alkoholideologi - hur värderingar och ideologi styr alkoholopinionen

De traditionella politiska styrmedlen i alkoholpolitiken är på att reglera pris och tillgång på alkohol för samtliga medborgare för att komma till rätta med problem som endast en del av dem berörs av. Om styrmedlen förlorar sin legitimitet hos den allmänna opinionen påverkas i grunden förutsättningarna för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Hur medborgarna ser på styrmedlen, och varför synen ibland förändras, är därför kunskap av högsta relevans för folkhälsoarbetet.

Inom projektet "Alkoholideologi ..." följs och analyseras alkoholopinionen i Sverige över tid genom att studera de politiska styrmedlens förankring i befolkningen.

Vi studerar detta genom att ställa frågor om styrmedlen i de årliga nationella SOM-undersökningarna. Det återkommande frågorna säkrar för framtiden de världsunika tidsserier som visar hur svenska folkets inställning till alkoholpolitik skiftar över tid. Vi ställer också frågor i Riksdagsundersökningen (RDU), Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU),  och Journalistpanelen.

Projektets syftar också till att identifiera faktorer som förklarar variationen i svenska folkets åsikter om alkoholpolitik. Det finns en stor åsiktsspridning – från extrem restriktivitet till extrem liberalism – men vad är det som gör att människor intar så olika positioner? Steg för steg bygger vi upp en förklaringsmodell baserad på social bakgrund, egenintresse, problemuppfattningar/erfarenhet och kunskap.

Projektet ”Alkoholideologi ...” finansieras av Systembolagets alkoholforskningsråd (SRA) och är en vidareutveckling av två projekt: ”Alkohol, livsstil och politik”, som avslutades 2013, studerade samspelet mellan alkoholvana, inklusive frekvens och konsumtion för olika alkoholdryck-er samt utlandsköp av alkohol och attityder till alkohol som samhällsproblem och politisk fråga. Detta projekt övergick senare i projektet Alkoholopinion: problemupplevelsens roll (2015-17), och här fokuserade vi på medborgarnas förståelse av alkohol och alkoholkonsumtion som samhällsfenomen.

I projektet "Alkoholideologi" (2017-2020) är avsikten att särskilt fokusera på de värderingar och principer som formar svenska folkets åsikter om alkohol. Vi kommer att fördjupa analyserna av både hur dessa värderingar relaterar till andra politiska värderingar och, framför allt, hur värderingarna i kombination med andra faktorer förklarar svenskarnas åsikter om konkreta alkoholpolitiska förslag.
 

Projektmedarbetarnas publikationer på temat alkoholopinion

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2006). Besök på Calle Grenz Shop. I Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.), Du stora nya värld. Göteborg: SOM-institutet, Gö-teborgs universitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2007). Den förändrade alkoholopinionen. . I Sö-ren Holmberg & Lennart Weibull (red.), Det nya Sverige. Göteborg: SOM-institute, Gö-teborgs universitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2008). Alkoholvanor och alkoholpolitik. I Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.), Skilda Världar. Trettioåtta kaptel om politik, medier och samhälle. Göteborg: SOM-institutet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2009). Det är skillnad på sprit, vin och starköl. I Sören Holmberg & Lennart Weibull (red.), Svensk höst. Göteborg: SOM-institutet, Göte-borgs universitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2010). Alkoholskattens två sidor. I Sören Holm-berg & Lennart Weibull (red.), Nordiskt ljus. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs uni-versitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2011). Alkoholvanor och alkoholopinion. I Sören Holmberg, Lennart Weibull, & Henrik Oscarsson (red.), Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2012). Alkoholkonsumtion - vanor och volym. I Lennart Weibull, Henrik Oscarsson, & Annika Bergström (red.), I framtidens skugga. Gö-teborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2013). Förändringar i alkoholopinionen. I Lennart Weibull, Henrik Oscarsson, & Annika Bergström (red.), Vägskäl. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2014). Restriktivare alkoholopinion men libera-lare alkoholvanor. I Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red.), Mittfåra och marginal. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Holmberg, Sören, Weibull, Lennart, & Karlsson, David. (2015). Alkoholen som sam-hällsproblem. I Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.), Fragment. Göteborgs univer-sitet: SOM-institutet.

Karlsson, David. (2012). Alcohol policy and local democracy in Sweden. Nordic Studies on Alcohol and drugs, 29(3), 233-252.

Karlsson, David, Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2017). Alkoholopinionen och verkligheten. I Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson, & Maria Oskarsson (red.), Larmar och gör sig till. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, David, Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2018). Värderingsmönster bakom alkoholopinionen. I Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren, & Maria Oskarson (red.), Sprickor i fasaden. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, David, Holmberg, Sören, & Weibull, Lennart. (2019). Åsiktsöverenstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor. I Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red.), Storm och stiltje. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Karlsson, David, Weibull, Lennart, & Holmberg, Sören. (2016). Alkoholideologi och alkoholopinion. I Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson, & Maria Solevid (red.), Ekvilibrium (pp. 277). Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Leimar, Per, Ramstedt, Mats, & Weibull, Lennart. (2013). Public opinion and alcohol policy in Sweden, 1990–2012. Nordic Studies on Alcohol and drugs, 30(6), 473-490.

Weibull, Lennart, Holmberg, Sören. & Karlsson, David. (2017) Studier i svensk alkoholopinion. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

Weibull, Lennart, Holmberg, Sören, Karlsson, David, & Arkhede, Sofia. (2017). Alkoholrelaterade frågor i de nationella SOM-undersökningarna 1986-2016. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

 

Bokomslag Studier i svensk alkoholopinion

Om projektet

Medarbetare:
David Karlsson (projektledare, Förvaltningshögskolan)
Sören Holmberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Lennart Weibull (SOM-institutet)

Finansiär:
Systembolagets alkoholforskningsråd

Sidansvarig: Henrik Sandgren|Sidan uppdaterades: 2019-09-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?