Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

David Karlsson

Senior lecturer

David Karlsson
Senior lecturer
david.karlsson@spa.gu.se
+46 31 786 1741

Postal Address: Box 712, 40530 Göteborg
Visiting Address: Sprängkullsgatan 19 , 41123 Göteborg


School of Public Administration (More Information)
Box 712
405 30 Göteborg
www.spa.gu.se
spa@spa.gu.se
Visiting Address: Sprängkullsgatan 19 , 411 23 Göteborg

About David Karlsson

Background
Obtained his Doctorate in Public Administration in 2003 and has been active since then as lecturer and researcher at the School of Public Administration. Senior Lecturer in 2007, Associate Professor (Docent) since 2012.

Editor for The School of Public Administration Research Report Seriesand the SPA Working Paper Series.

David Karlsson is Deputy Head of department at School of Public Administration, responsible for research and the PhD programme.

Research
Local government studies: local and regional democracy, politics, institutions and multilevel governance. In particular, focus is directed at the attitudes and practice of political representatives.

Teaching
Politics and administration, especially the Swedish political system, multi-level governance. Quantitative method. Supervision of master's theses.

Latest publications

Åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor
David Karlsson, Sören Holmberg, Lennart Weibull
Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström (red.) Storm och stiltje, Göteborg, SOM-institutet, Göteborgs universitet, Chapter in book 2019
Chapter in book

Den kommunala parlamentarismens utmaningar 2014–2018
David Karlsson
I Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin och Kajsa Falasca (red.) "Snabbtänkt", Sundsvall, Mittuniversitetet, Demicom,, Chapter in book 2018
Chapter in book

Vad innebär det att vara feminist i Sveriges riksdag?
Helena Olofsdotter Stensöta, David Karlsson
David Karlsson (red) Folkets främsat företrädare, Göteborg, Göteborgs universitet, Chapter in book 2018
Chapter in book

Social representation i riksdagen
David Karlsson, Lena Wängnerud
David Karlsson (red) Folkets främsta företrädare, Göteborg, Göteborgs universitet, Chapter in book 2018
Chapter in book

Företrädarskap i riksdagen
David Karlsson
David Karlsson (red) Folkets främsta företrädare. , Göteborg, Göteborgs universitet, Chapter in book 2018
Chapter in book

Finns det ett kommunparti i riksdagen?
David Karlsson
David Karlsson (red) Folkets främsta företrädare, Göteborg, Göteborgs universitet, Chapter in book 2018
Chapter in book

Putting Party First: Swedish MPs and their Constituencies
David Karlsson
Representation: Journal of Representative Democracy, Journal article 2018
Journal article

Upplevelser av makt i riksdag och kommun
David Karlsson
David Karlsson (red) Folkets främsta företrädare, Göteborg, Göteborgs universitet, Chapter in book 2018
Chapter in book

Om riksdagsundersökningen
David Karlsson, Lukas Lindstrand
David Karlsson (red) Folkets främsta företrädare, Göteborg, Göteborgs universitet, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 31 - 40 of 128

2015

Den lokala demokratins utmaningar
David Karlsson, Mikael Gilljam
Låt fler forma framtiden! Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande SOU (2015:96), Stockholm, Wolters Kluwers, Chapter in book 2015
Chapter in book

Inter-level trust in a multi-level political system
David Karlsson
Paper presented at NORKOM XXIV. Gothenburg Nov 26-28 2015. , Conference contribution 2015
Conference contribution

Politiska konflikter och marknadisering - utmaningar för politiska ledare?
Louise Skoog, David Karlsson
Nils Aarsaether och Knut H. Mikalsen (red): Lokalpolitisk lederskap i Norden, Oslo, Gyldendal Akademisk, Chapter in book 2015
Chapter in book

Riksdagsundersökningen 2014
David Karlsson, Lukas Nordin
Göteborg, University of Gothenburg, Book 2015
Book

Upplevelser av makt i riksdag och kommun
David Karlsson
PM till 2014 års Demokratiutredning, Göteborg, University of Gothenburg, Other 2015
Other

Alkohol som samhällsproblem
Sören Holmberg, David Karlsson, Lennart Weibull
Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarson (red): Fragment, Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2015
Chapter in book

2014

SDN-reformen och göteborgarnas nöjdhet med demokrati och service
David Karlsson
Annika Bergström och Jonas Ohlsson (red): Brytningstider. Göteborgs universitet: SOM-institutet, Göteborg, University of Gothenburg, Chapter in book 2014
Chapter in book

Showing 31 - 40 of 128

Page Manager: Henrik Sandgren|Last update: 10/2/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://spa.gu.se/english/about-us/staff/?publicationPageNumber=4&selectedTab=2&languageId=100001&userId=xkarda
Utskriftsdatum: 2019-10-24