Till startsida
Webbkarta

Uppdragsutbildning

Vår uppdragsutbildning vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag som kämpar med att uppfylla sina verksamhetsmål.

Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning

Förvaltningshögskolans uppdragsutbildning är en starkt forskningsbaserad verksamhet som:

• Arbetar i nära dialog med sina avnämare
• Möter önskemål och behov genom skräddarsydda insatser
• Utvecklar och använder praktiknära forskning

Till skillnad från andra så ifrågasätter vi gängse uppfattningar och föreslår nya synsätt och metoder.

Till skillnad från andra så är Förvaltningshögskolans forskning och utbildning specifikt inriktad på den offentliga sektorns organisationer.

Till skillnad från externa leverantörer så är Förvaltningshögskolan strategisk partner till Västra Götalandsregionen och kommuner i Västsverige.

Våra specialområden är framför allt:

  • Tillsyn och inspektion
  • Chef- och ledarskap
  • Mångfald och jämställdhet
  • Utvärdering, utredning, statistik och metod
  • Hållbar utveckling
  • Ekonomistyrning
  • Kommunstudier

 

Kontaktperson

Anna Cregård
Viceprefekt med ansvar för samverkan och uppdragsutbildning
Tel: 031-786 59 06
anna.cregard@spa.gu.se  

Till sidans topp