Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Enkätundersökning:

 

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen 2012 (KOLFU2) är en enkät som riktar sig till samtliga ledamöter i Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige.

Undersökningen genomförs vid Göteborgs universitet. Ansvariga forskare är professor Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen) och fil dr David Karlsson (Förvaltningshögskolan). I teamet av övriga forskare ingår bland andra professorerna i statsvetenskap Sören Holmberg och Lena Wängnerud. Enkäten stöds av tidningen Dagens Samhälle där delar av resultaten kommer att publiceras i en serie artiklar. Insamlingsarbetet utförs av företaget Detector AB.

Årets undersökningen är den andra i sitt slag. Den första (KOLFU1) genomfördes 2008 och blev mycket uppmärksammad och framgångsrik tack vare den höga svarsfrekvensen.

Resultat från enkäten sammanfattades i boken Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati (2010). Under 2010 presenterades även en del resultat på en blogg riktad direkt till dem som svarat på enkäten. Bloggen publicerades på Dagens Samhälles webplats. Bidragen på denna blogg går fortfarande att läsa här

Undersökningens frågor

I KOLFU2 ställs frågor om en rad ämnen med hög relevans för kommun- och regionpolitik. Flera forskningsprojekt med aknytning till Göteborgs universitet har ställt frågor i undersökningen. Bland dessa märks följande:

En grupp forskare kopplade till Statsvetenskapliga institutionen och Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, ställer frågor om attityder till politiska sakfrågor, demokratifrågor samt frågor om politiska konflikter och relationen mellan majoritet och opposition. Några av dessa frågor ställdes i undersökningen 2008 (vilket möjliggör jämförelser över tid), medan andra är nya. Kontaktperson för denna grupp är David Karlsson.

Forskare från QOG-institutetet (Quality of Government, Statvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet) ställer frågor om bland annat opartiskhet i kommunal verksamhet. Kontaktperson för denna forskningsgrupp är Carl Dahlström.

Ett forskningspojekt som undersöker vallöftens betydelse ställer frågor på detta tema. Kontakterperson är Elin Naurin

En forskargrupp med förankring i både Göteborgs universitet och Luleås Tekniska Universitet ställer frågor om rovdjur och hållbar utveckling. Kontaktperson för denna forskargrupp är Sverker Jagers.

Ett forskningsprojekt om etnisk mångfald ställer frågor på detta tema. Kontaktperson är Andrej Kokkonen.

Forskare med knytning till MOD (forskargrupen för Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati, Göteborgs universitet) ställer frågor om bland annat könsrepresentation och om oro för olika typer av risker. MOD inbjuder även till deltagande i sin politikerpanel. Kontaktperson för denna grupp är Lena Wängnerud.

 

Relation till andra undersökningar och data

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen undersökningar riktade till svenska medborgare. Statsvetenskapliga insitutionen vid Göteborgs universitet genomför varje mandatperiod  en undersökning till ledamöterna i Sveriges riksdag. Forskare med koppling till båda dessa undersökningar ingår i forskarlaget bakom KOLFU2, och flera frågor i undersökningen har därför tidigare ställts till såväl medborgare som riksdagledamöter. Detta kommer att möjliggöra spännande jämförelser.

Vi har nåtts om information att under 2012 genomförs en annan enkätundersökning riktad till region- och landstingspolitiker. Denna undersökningen genomförs av Anders Lidström vid Umeå universitet och har ingen koppling till KOLFU. Vi hoppas du som är regionpolitiker kommer att ha tid och möjlighet att svara på båda undersökningarna.

Vi vill också göra dig som svarar på enkäten uppmärksam på att att dina svar kan komma att kompletteras med uppgifter som redan finns hos SCB. Dessa uppgifter rör dina nuvarande och tidigare politiska uppdrag, din placering på valsedeln och ditt resultat i personval vid tidigare val samt uppgifter om din födelse- och bostadsort. Huvudskälet till att vi hämtar dessa uppgifter från SCB är att vi vill undvika att belasta enkäten med fler frågor än nödvändigt.

När vi sammanställde adresserna till Sveriges fullmäktigeledamöter utgick vi från Valmyndighetens register. I dessa register framgår också ledamöternas valsedelsplacering vid valet 2010. Det är med hjälp av dessa uppgifter som vi kan koppla på uppgifter från SCB. Forskarna som kommer att analsyera den insamlade enkäten kommer inte att ha tillgång till de svarandes namn eller personnummer. Resultat från enkäten kommer aldrig att presenteras på ett sådant sätt att en enskild persons svar skulle kunna identifieras.

 

 

 

Beställ boken Politik på hemmaplan. Tiotusen fullmäktigeledamöter tycker om politik och demokrati
från förlaget SKL Kommentus.

 

 

Frågor om enkäten: hur man svarar, fel i adressering, önskemål om pappersenkät och liknande riktas till undersökningsföretaget Detector: demokrati@detector.se
Telefon 031-7110860.

Frågor om bakgrunden till forskningsprojektet riktas till David Karlsson eller Mikael Gilljam.

Liksom KOLFU1 genomförs KOLFU2 i samarbete med tidningen Dagens Samhälle. Dagens Samhälle AB är ett fristående och redaktionellt oberoende bolag inom SKL Företag AB. DS publicerade en artikel om undersökningen 11 oktober - läs här.

Sidansvarig: David Karlsson|Sidan uppdaterades: 2013-12-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?