Till startsida
Webbkarta

Förvaltningshögskolan

Utbildning

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Kärnan i verksamheten är kandidat- och masterprogrammen som leder fram till Politices kandidatexamen respektive Politices masterexamen med huvudområdet offentlig förvaltning. Institutionens utbildningsverksamhet är omfattande och våra studenter är uppskattade på arbetsmarknaden för sin kunskap om den offentliga sektorn. Läs mer här.

Under 2012 genomfördes flera undersökningar av våra utbildningar, vars resultat visar att Förvaltningshögskolans kurser och program har en god kvalitet. Läs mer här.

Forskning

Vid institutionen genomförs forskarutbildning och ett stort antal doktorander har utexaminerats under de senaste åren med doktorsexamen i ämnet offentlig förvaltning. Forskningsverksamhet och projekt bedrivs vid institutionen rörande den offentliga sektorns funktion och samhälleliga kontext. Läs mer här.

Samverkan

Förvaltningshögskolan bedriver både forskning och utbildning i nära samarbete med det omgivande samhället. Samverkan mellan universitet och samhälle är en drivande idé bakom Förvaltningshögskolan och vi arbetar för att skapa en god akademisk miljö. Vi är mån att fortsätta i denna tradition. Läs mer här.


 

NORKOM 2015

Förvaltningshögskolan står i år som värd för den tjugofjärde Nordiska kommunforskarkonferensen. Konferensen arrangeras i Göteborg den 26-28 november 2015.


Läs mer om konferensen här

Snabbmeny

Kalender

Fler händelser i kalendern

Om oss i media

Kommunalråd: ”Tråkigt, men nödvändigt”
Bohusläningen, [2015-11-28]

Expertlista: COP21 i Paris
Cision, [2015-11-25]

Förvaltningsprofessor: ”Affären kan ifrågasättas”
Värmlands Folkblad, [2015-11-16]

Filmkaraktärer guidar studenter i ledarskap
Borås Tidning, [2015-11-06]

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

Välkommen tillbaka!

Dina erfarenheter som alumn är viktiga. Håll kontakten med oss även efter studietiden.

Personal

För personal

Här finns interna resurser för personalen vid Förvaltningshögskolan.